update: 13 oktober:

 

Tot 5 november geen trainingen voor volwassenteams.

Jeugdteams U12 en U14 trainen in de sportzaal Brahmsstraat.


maatregelen

Om veilig te kunnen basketballen zijn er een aantal Corona-maatregelen genomen. Neem deze maatregelen even goed door voordat je komt basketballen.


Onderstaande maatregelen zijn van toepassing voor bezoekers van onze trainingslocatie op het Deltion College (dinsdagavond)


 

 


Onderstaande maatregelen zijn van toepassing voor bezoekers van onze trainingslocatie Gerenlanden (donderdagavond en wedstrijdavonden)


Algemeen

 • Per 1 september mogen gemeentelijke binnensportaccommodaties weer gebruikt worden.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
 • Tijdens onderwijs, trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand van elkaar te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van het sporten houden mensen van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Trainers, begeleiders en bezoekers van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop is noodzakelijk contact dat nodig is voor het kunnen uitoefenen van de sport.
 • Toiletvoorzieningen zijn in de accommodaties beschikbaar.
 • Douchevoorzieningen zijn niet beschikbaar.
 • Kleedkamergebruik voor het omkleden is voor sporters van 18 jaar en ouder niet mogelijk. Hierbij is de 1,5 meter afstand namelijk niet te garanderen.
 • In één accommodatie mogen maximaal 20 personen tegelijk aanwezig zijn. Een uitzondering daarop vormen accommodaties met meerdere zaaldelen. In die accommodaties mogen maximaal 20 personen per zaaldeel tegelijk aanwezig zijn. Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter mag zijn dan nodig is voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).
 • Tot nadere berichtgeving is geen publiek bij de wedstrijden toegestaan.

Verantwoordelijkheden eigenaar

 • De eigenaar plaatst een desinfectiezuil bij de entree van de accommodatie.
 • De eigenaar zorgt voor een heldere routing.
 • Als in de accommodatie een tribune aanwezig is, zorgt de eigenaar voor het markeren van zitplaatsen om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
 • De eigenaar is verantwoordelijk voor de dagelijkse grote schoonmaak van de accommodatie.
 • Bij het niet in acht nemen van de regels behoudt de eigenaar het recht om de toestemming voor het gebruik van de accommodatie in te trekken.
 • De eigenaar levert desinfectiemiddel om het spelmateriaal te reinigen.

Verantwoordelijkheden gebruiker

 • De gebruiker ziet erop toe dat afspraken in dit protocol worden nageleefd. Ook blijven de hygiëneregels van het RIVM van toepassing, evenals het sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ van het NOC*NSF.
 • De gebruiker stelt een coronacoördinator aan. Per sportactiviteit is minimaal één coördinator aanwezig en als zodanig herkenbaar. Dit hoeft geen apart persoon te zijn, maar kan bijvoorbeeld een vakdocent of trainer zijn.
 •  Na afloop desinfecteert de gebruiker het gebruikte spelmateriaal met het daarvoor aanwezige desinfectiemiddel.
 • Bij opvolgend gebruik van de accommodatie door een andere gebruikers, moet de ‘verlatende gebruiker’ de contactpunten, zoals deurklinken, raambieding en lichtschakelaars ook desinfecteren.
 • Voorafgaand aan het sporten opent de gebruiker de ramen en/of de nooddeur van de gymzaal voor voldoende ventilatie. Bij het verlaten van de zaal worden de ramen en deuren gesloten.
 • Zingen of schreeuwen is niet toegestaan.