Slide left
Slide right
Wij zijn een gezellige vereniging met momenteel acht teams: vijf herenteams, één damesteam en twee rolstoelteams.

Als je geïnteresseerd bent in onze vereniging of je wilt weten of basketbal een sport is voor jou dan kun je per e-mail contact opnemen met de voorzitter voorzitter@bequick.net of de secretaris secretaris@bequick.net

De wedstrijden van Be Quick vinden plaats in:
Sporthal Gerenlanden
Munterkamp 75
8014 DM Zwolle

De trainingen van alle teams (behalve heren 1) vinden plaats in:
Sportcentrum Deltion
ingang Obrechtstraat
Zwolle
Vertrouwenscommisie:
'Bij onze vereniging gebeurt dat niet’. Die opmerking horen de leiders van de cursus Vertrouwenscontactpersonen Seksuele Intimidatie altijd weer. Zij weten ook dat het bijna nooit gebeurt, maar dat het daarom niet minder belangrijk is om als vereniging duidelijk beleid te hebben.

Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren dan is het als vereniging nu eenmaal goed om voorbereid te zijn.
Eén ding is duidelijk. Een slachtoffer moet bij een onafhankelijk persoon terecht kunnen om te praten over wat er gebeurd is. Dan is de drempel vaak een stuk lager dan als je dat met een bestuurslid of trainer van je vereniging moet doen.

Gerlanda van ’t Ende en Ahmed Mahmoud fungeren voor Be Quick’28 als vertrouwenscontactpersonen.
Bereikbaarheid:
-Gerlanda van ’t Ende is bereikbaar via emailadres vantende@planet.nl of telefonisch via 038-4213265.
-Ahmed Mahmoud is bereikbaar via emailadres lazlaz85@hotmail.com of telefonisch via 06-414 352 55

Zit je ergens mee of wil je op dit terrein iets kwijt; bel of mail een van hen. Zij kunnen je verhaal aanhoren, adviseren en je raad geven over mogelijke vervolgstappen. Seksuele intimidatie hoort niet. Mocht je daar, ondanks het feit, dat we er alles aan doen om het niet te laten gebeuren, toch tegenaan lopen; schroom niet en neem contact met hen op.

Natuurlijk kun je ook, als je dat prettiger vindt, je verhaal bij een trainer of bestuurslid doen.

PR en Communicatie-commissie
De PR en Communicatie-commissie behandelt alle communicatie rondom de vereniging. Hierbij behoren onder andere de website, facebook, twitter en het beantwoorden van e-mails.

Deze commissie bestaat uit:
Jacco Baars (telefoon 06-47 070 184)
Peter Jansen

Vijfde-Kwart-Commissie
De Vijfde-Kwart-Commissie is in het leven geroepen voor het beheer van de kantine in sporthal Gerenlanden. De commissie regelt de financiën, bardiensten, schoonmaak en overige zaken.

Deze commissie bestaat uit:
Jacco Baars
Wouter van Dam
Theo Stel

Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie is een speciale commissie die de boekhouding van de vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester.

Deze commissie bestaat uit:
Pepijn ten Berge
Vladimir Peresic

De Technische commissie
De technische commissie is een commissie die aan het begin van een nieuw seizoen de nieuwe teamindeling opstelt. Op dit moment heeft dit alleen betrekking op de herenteams.

Deze commissie bestaat uit:
Bart Brinkmann
Wouter van Dam
Jacco Baars
Heren 2 t/m 5, Dames en Rolstoelbasketbal trainen allen op de dinsdagavonden.


Zaal 2
Heren 5 traint van 19:30 tot 20:45 uur.
Heren 2 traint van 20:45 tot 22:00 uur.

Zaal 3
Heren 3 traint van 19:00 tot 20:15 uur.
Dames 1 traint van 20:15 tot 21:30 uur.

Zaal boven
Rolstoel Jeugd en rolstoelsenioren trainen van 19.00 tot 20.30 uur.
Heren 4 traint van 20.45 tot 22:00 uur.

Deze teams trainen in het Sportcentrum Deltion, ingang Obrechtstraat in Zwolle.

Wil je wel trainen maar geen competitie spelen? In overleg met het bestuur kun je als recreant mee trainen met één van onze teams.

Heren 1
Het Heren 1 team traint op donderdagavond van 20:30 tot 21:45 uur in Sporthal de Gerenlanden in Zwolle Zuid.

Thuiswedstrijden worden op de zaterdag en/of vrijdagavond gespeeld. Locatie:

Sporthal Gerenlanden
Munterkamp 75
8014 DM Zwolle

De uitwedstrijden worden óf op de vrijdagavonden óf op zaterdag gespeeld. Dit is afhankelijk van de tegenstander.
Sinds 2013 hebben wij een succesvolle start gemaakt met het opzetten van een rolstoelbasketbalteam. De groep is bedoeld voor zowel jongeren als volwassenen.

De trainingen vinden plaats in het Deltion college, ingang Obrechtstraat (tegen over Apotheek Holtenbroek) in Zwolle. Het Deltion college beschikt over rolstoelvriendelijke toiletten, kleed- en doucheruimtes. Tevens is er een lift aanwezig zodat alle sportzalen bereikbaar zijn.

Als je een sportrolstoel bezit, neem die dan mee. Mocht dit niet het geval zijn dan beschikken wij over 3 reserve rolstoelen, zodat je uit kunt proberen of de rolstoelbasketbalsport bij je past. Beschik je nog niet over een sportrolstoel dan kun je bij het gemeenthuis in je woonplaats een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Bij deze aanvraag kunnen wij je eventueel ondersteunen.

Je kunt drie keer gratis en vrijblijvend meetrainen . Wil je daarna graag doorgaan met rolstoelbasketbal dan kun je lid worden van Be Quick’28.

Met ingang van het seizoen 2013/2014 nemen wij een rolstoelteam zullen deel aan de reguliere competitie van het NBB. (Nederlandse Basketbal Bond) Deze competitie zal voornamelijk in toernooivorm afgewerkt worden.

Geïnteresseerden die kennis willen maken, zijn van harte welkom.

Ben je enthousiast en wil je graag meer weten, stuur dan een email naar Bram Vermeer rolstoelbasketbal@bequick.net
Als recreant betaal je € 166,00 contributie per seizoen.
Als competitie spelend lid betaal je € 348,00 per seizoen

De contributie wordt geïnd via automatische incasso waarvoor je bij de inschrijving een verklaring moet tekenen.

Om de kosten wat te spreiden wordt de contributie in vier termijnen geïnd: omstreeks 25 oktober, 25 december, 25 februari en 25 april.
Het rekeningnummer is IBAN: NL61 RABO 0397 3324 91 t.n.v. Chr. Basketballvereniging Be Quick '28

Klik hier voor meer informatie omtrent onze contributie en incasso procedures.
Je mag als aankomend lid drie keer gratis meetrainen bij Be Quick. Je kunt dan ervaren of basketbal iets voor jou is. Daarna moet je een besluit te nemen of je lid wordt van de vereniging.

Competitie spelende leden worden door de technische commissie ingedeeld in een team naar gelang niveau en teambezetting. Naast wedstrijden verleen je daarnaast ook een diensten in de vorm van het bezetten van de wedstrijdjurytafel of als scheidsrechter.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wel van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal een kalendermaand voor afloop van het huidige lidmaatschap gedaan te worden of te wel uiterlijk op 31 mei.

Opzeggingen na deze datum worden niet in behandeling genomen en worden gezien alszijnde stilzwijgende verlenging van 12 maanden. De daarbij horende contributie zal via de afgegeven machtiging van je bankrekening geïncasseerd worden.

Opzeggen van het lidmaatschap kan door het sturen van een email naar secretaris@bequick.net of schriftelijk naar Be Quick '28, t.a.v. Ledenadministratie,
Bartjensstraat 19
8012 TG ZWOLLE

Zodra wij de opzegging ontvangen hebben, zullen wij dit aan je bevestigen. Automatische incasso komt dan automatisch te vervallen nadat alle verschuldigde contributies en of boetes zijn betaald.